Bilet metropolitalny – kamień milowy czy pozorowany wspólny bilet?

Bilet metropolitalny – kamień milowy czy pozorowany wspólny bilet?

Podejmując się analizy nowego metrobiletu czyli inaczej mówiąc biletu miesięcznego na autobus-tramwaj-trolejbus oraz pociąg KŚ nie sposób oprzeć się wrażeniu, że coś co w naszej metropolii jest zupełnie nowym pomysłem, w wielu aglomeracjach w kraju funkcjonuje od dawna. Przykładem tutaj jest SKM Trójmiasto. Tam bilet miejski na Gdańsk i Sopot lub Gdynia i Sopot kosztuje […]