Podusmowanie konferencji – Nawyki Mobilności

Przedstawiamy krótkie podsumowanie prezentacji wszystkich naszych prelegentów biorących udział w konferencji Nawyki Mobilności, organizowanej wraz z Metropolia GZM podczas Drzwi otwarte Metropolii w dawnym Muzeum Śląskim w dniu 10 grudnia 2018 r.
Vlad Marica, gość z Wiednia, przedstawiciel Fludtime w swoim wystąpieniu przybliżył koncpecje MaaS ecosystem, która polega na kompleksowym patrzeniu na mobilność oraz łączeniu ze sobą każdego sposobu przemieszczania się w jeden spójny system, który dzięki swojej kompleksowości daje największą wartość dodaną.
Aleksandra Chrystowska-O’Shea mówiła o alternatywach dla transportu indywidualnego na peryferiach, gdzie standardowy transport zbiorowy nie jest opłacalny, ani uzasadniony ekonomicznie. Wspomniała o unijnym, międzynarodowym projekcie MAMBA, którego celem jest przeciwdziałanie transportowemu wykluczeniu regionów o utrudnionym dostępie do transportu, Rekomendacja: “Przesiądźmy się na transport publiczny”
Marcin Dworak pokazał znaczenie roweru jako jednego ze składników dobrze funkcjonującego transportu publicznego, działania w przyszłości – system wypożyczania rowerów obejmujący całą metropolie bez barier miejskich, włączenie w wspólny system np. ŚKUP (?)
Jakub Halor doktor UE Katowice pokazał kierunki rozwoju dla sieci Tramwajów Śląskich. Udowodnił jak ten środek transportu mógłby być efektywny, gdyby wprowadzić kilka modyfikacji tras. Ważne jest prowadzenie tras przez tereny gęsto zaludnione, które obecnie są obsługiwane głównie przez autobusy (Do lat 60 XX w. to tramwaje miały ponad 50 % udział w przewozach w transporcie zbiorowym). Ważne jest też traktowanie tramwajów śląskich jako międzymiastowa, metropolitarna kolej miejska, a nie tylko klasyczny miejski tramwaj (wiele odcinków pozwala osiągać prędkości komunikacyjne szybkiego tramwaju albo nawet kolei miejskiej). Rekomendacja: “Konsekwentny rozwój sieci tramwajowej = lekka kolej metropolitarna”
Jacek Grzeszak z Miasto Jest Nasze z Warszawy pokazał jak ważne jest dopominanie się o swoje prawa najbardziej dyskryminowanej, a jednocześnie obejmującej każdego mieszkańca grupy którą są piesi. Organizator tzw. Piesza Masa Krytyczna, która ma na celu zwrócić uwagę na zaniedbania związane z prowadzeniem ruchu pieszego (zbyt duża ilość przejść podziemnych, krótkie cykle sygnalizacji świetlnej, wąskie chodniki zastawione samochodami, etc.). Rekomendacja: “Najpierw piesi. Bo wszyscy jesteśmy pieszymi”
Bogusław Molecki w ciekawy sposób pokazał, że zarządzanie transportem zbiorowym jest procesem ciągłego doskonalenia, który nigdy nie może się zakończyć. W swojej prezentacji wskazał na oczekiwania względem transportu osób będących na różnych etapach życia. Dobry transport musi uwzględniać potrzeby każdej z tych grup, nieustannie im wychodzić naprzeciw. Wskazał również jak ważne jest korzystanie z doświadczeń innych, biorąc naukę nawet z błędów. Rekomendacja: “Uczcie się na cudzych błędach”
Krzysztof Urbaniec wskazał na personalizacje myślenia o transporcie zbiorowym. Obecne przywiązanie do samochodu wynika z traktowania go jako tzw. swojego, bezpiecznego świata, a transport zbiorowy tym światem nie jest. Należy więc kreować go w taki sposób, aby mieszkańcy traktowali go jako swój świat, w którym się dobrze czują i mogą być sobą

Peter Jancovic, były dyrektor Leo Express W Polsce i na Ukrainie, obecnie założyciel Zebr

aBus.pl opowiadał o niestandardowym wykorzystaniu transportu publicznego. Skupił się na docieraniu do takich miejsc jak: kurorty, miejsca turystyczne, rekreacyjne, rozrywkowe. Postawił tezę, że zbyt często myślimy o zbiorkomie w kategoriach dom – szkoła – praca pomijając inne aspekty mobilności, które nie są tak częste, jednak mimo tego konieczne do realizacji

Berndt Vogel przedstawiciel wiedeńskiego urzędu pokazał działania miasta dążące do równoważenia mobilności miejskiej, polegające na stwarzaniu takich warunków transportowi publicznemu, aby poruszanie się nim było wygodniejsze niż własnym samochodem. Duży nacisk na edukację od najmłodszych lat, promocję alternatywnej mobilności. Przebudowa miast na bardziej kompaktowe, czyli oferujące w zasięgu dojścia pieszego podstawowe usługi jak sklepy, szkoły, przychodnie, etc.
Andrzej Wawrzyczek wykazał jak posiadanie własnego auta zwiększa koszty zarówno dla samorządów jak i właścicieli. Duży koszt jednostkowy budowy miejsca parkingowego będący zamrożonym, bezsensownie wydanym kapitałem można przeznaczyć np. na rozwój transportu publicznego. Bardziej opłacalne są różne formy współdzielenia, które znacząco polepszają bilans ekonomiczny. Car sharing jako opcja pośrednia dla osób, które nie chcą poruszać się transportem zbiorowym. Rekomendacja: “Nie stać nas na transport indywidualny”

Bartosz Mazur pokazał, że dominacja samochodu wynika z utartych, nie mających dużo wspólnego z rzeczywistością stereotypach, które często zniekształcają nasz proces myślenia. Pokazał również ogromną dysproporcje w finansowaniu projektów drogowych a tych związanych z modernizacją linii kolejowych. Pomimo głośnych utyskiwań na niestabilne finansowanie projektów drogowych w dużo gorszej sytuacji jest finansowanie projektów kolejowych.

Relacja zdjęciowa:

Zapis wideo prezentacji w serwisie YouTube:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *