Podusmowanie konferencji – Nawyki Mobilności

Podusmowanie konferencji – Nawyki Mobilności

Przedstawiamy krótkie podsumowanie prezentacji wszystkich naszych prelegentów biorących udział w konferencji Nawyki Mobilności, organizowanej wraz z Metropolia GZM podczas Drzwi otwarte Metropolii w dawnym Muzeum Śląskim w dniu 10 grudnia 2018 r. ● Vlad Marica, gość z Wiednia, przedstawiciel Fludtime w swoim wystąpieniu przybliżył koncpecje MaaS ecosystem, która polega na kompleksowym patrzeniu na mobilność oraz […]